سوداګریز خدمتونه

اعلانونه:

باوری خبری سرچینه په افغانستان کې د سیاسی، ټولنیز، اجتماعی او نړیوالو تازه خبرونو، راپورونو، لیکنو او سیاسی شننو خبری وېبپاڼه ده، چې ډېرى لوستونکی لری او په هر حالت کې خپل ولس له تازه حالاتو خبروی او د ولس ستونزو چارواکو ته رسوی.

څرګند یوه آزاده خبری وېبپاڼه ده، چې له افغانستان سربېره نړیوال خبرونه، راپورونه، لیکنې، روغتیا، هنر، سینما، جالب او په زړه پورې لیکنې خپروی او دا وېبپاڼه له هیڅ دولتی او نا دولتی موسسې سره نه ده تړلې. تاسو کولاى شئ چې خپل سوداګریز اعلانونه په bawarinews.com  کې خپاره کړئ، تر څو له دې لارې ستاسو سوداګریز توکی د افغانستان وګړو ته ورسېږی.

د ډیپلوماتانو، دولتی چارواکو، سازمانونو، سوداګرو او کارپوهانو پام د خپل بنسټ خواته رااړولو لپاره په څرګند کې اعلانونه خپاره کړئ.

په باوری خبری سرچینه کې ستاسو د اعلانونو لپاره ځانګړی ځایونه او اندازې په پام کې نیول شوی دی.

د باوری خبری سرچینه د سوداګریزو اعلانونو په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره وګورئ.

سپانسر لیکنې:

باوری خبری سرچینه اداره نه یواځې دا چې ستاسو لپاره په خپله وېبپاڼه کې د اعلانونو لپاره ځانګړی ځایونه لری، بلکې باوری خبری سرچینه ستاسو سپانسر شوې لیکنې او راپورونه هم خپروی.

تاسو کولاى شئ د خپل شرکت، ګوند، کاروبار او نورو په اړه خپلې لیکنې او راپورونه په څرګند وېبپاڼه کې په مناسبه بیه خپاره کړئ.

د لا ډېرو معلوماتو لپاره اړیکه ونیسئ:

برېښنالیک: [email protected]

ستاسو اعلانات دلته