ژغورلی : هغه ښار چې غریبان په کې نه وږی کېږی

دامحتوا پټ توری سره ساتل شوی. د کتلولپاره مهربانی وکړی خپل دننوتلو پټ توری لاندی ورکړی.

ستاسو اعلانات دلته

About خبرونه څانګه

This post is password protected. Enter the password to view any comments.

shares