ژغورلی : ډېر افغانان باور لری چې امریکا د پاکستان په امر جنرال رازق وژلی

دامحتوا پټ توری سره ساتل شوی. د کتلولپاره مهربانی وکړی خپل دننوتلو پټ توری لاندی ورکړی.

ستاسو اعلانات دلته

About خبرونه څانګه

This post is password protected. Enter the password to view any comments.

shares