زمونږ تګلاره

باوری خبری وېبپاڼه د افغانستان د ژورنالیزم په ډګر کې یوه نوې ګټوره اضافه ده، دا وېبپاڼه له هېڅ کوم دولتی ادارې، موسسې، ګوند یا کومې بلې ډلې سره هېڅ اړیکې نه لری د باوری خبری  سرچینه ادارې ټیم د افغانستان ځوان ژورنالیستان دی، چې هغوى دا وېبپاڼه په دې مقصد چلوی، تر څو ولس ته حقایق راڅرګند کړی او ولس ته حقایق او رښتیا په وخت ورسوی او د ولس غږ چارواکو ته ورسوی د باوری خبری سرچینه ادارې ټول ټیم افغانیت او اسلامیت ته ژمن دى، د دې خبری ادارې ټولې چارې به د افغانستان د اساسی قانون سره سمې پر مخ ځی او د باوری خبری اداره به هېڅ داسې کړنه ترسره نه کړی، چې د افغانیت، اسلامیت او د هېواد له اساسی قانون سره ټکر ولری د باوری خبری سرچینه ادارې ټول غړی ژورنالیزم یوه مقدسه دنده ګڼی او دا پر ځان فرض ګڼی، چې ولس له حقایقو خبر کړی او د ولس ستونزې چارواکو ته ورسوی

د باوری خبری سرچینه اداره

 

 

ستاسو اعلانات دلته